Connecting Systems & Accessories


A.106 - KmsFix Gövde - 12'lik Sunta İçin
A.101 - KmsFix Gövde - 16'lık Sunta İçin
A.102 - KmsFix Gövde - 18'lik Sunta İçin
A.105 - KmsFix Gövde - 25'lik Sunta İçin
A.115 - KmsFix Metrik Dişli Mil
A.116 - KmsFix Sunta Dişli Mil
A.118 - KmsFix Çekmece Mili
A.112 - KmsFix Otomat Mil
A.119 - KmsFix Kendinden Dübelli Mil - Ø 10mm
A.120 - KmsFix Kendinden Dübelli Mil - Ø 8mm
A.301 - KmsFix Plastik Dübel 10x11
A.302 - KmsFix Plastik Dübel 10x13
A.303 - KmsFix Plastik Dübel 8x11
A.402 - KmsFix Metal Dübel M6x13
A.406 - KmsFix Metal Dübel M6x8
A.403 - KmsFix Metal Dübel M8x15
A.404 - KmsFix Metal Dübel M8x20
A.405 - KmsFix Metal Dübel M10x17
A.440 - 5'lik Açan Dübeller
A.500 - Çift Taraflı Ara Miller